Podujatie XIII. Slovenský vakcinologický kongres je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XIII. Slovenský vakcinologický kongres

    26. - 28. 5. 2022 | Grandhotel Praha Tatranská Lomnica Tatranská Lomnica 8, 059 60 Vysoké Tatry-Tatranská Lomnica

Bloky prednášok

I. Pandémia COVID-19
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
(kristufkova@gmail.com)


II. COVID-19 a jeho vplyv na iné choroby preventabilné očkovaním
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH

(henrieta.hudeckova@jfmed.uniba.sk)

III. Invazívne nákazy
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.

(maria.avdicova@vzbb.sk)

IV. Kazuistiky ochorení, ktorým sa dalo predísť očkovaním
MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH
(ingridurbancikova@gmail.com)

V. Nové trendy vo vývoji vakcín
doc. MUDr. Igor Kohl, CSc.
(igor.kohl@seznam.cz)

prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH

(stefkovicova@gmail.com)

VI. Očkovanie trochu inak
prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA

(jesenak@gmail.com)

VII. Postery
prof. MUDr. Tibor Baška, P
hD.
(tibor.baska@uniba.sk)

PRIHLÁŠKY PREZENTÁCIÍ BEZ DODANÉHO ABSTRAKTU NEBUDÚ ZARADENÉ DO PROGRAMU
Prihlášky k aktívnej účasti, abstrakty a prihlášky k pasívnej účasti prosím zasielajte v termínoch, ktoré sú uvedené v pozvánke:
elektronicky cez online registráciu na www.amedi.sk, alebo mailom na novosedlikova@amedi.sk

Abstrakt vložíte v poslednom kroku registrácie. Abstrakt môžete neskôr upraviť po prihlásení sa do vlastného účtu v sekcii Vaše abstrakty.
Pokiaľ nemáte abstrakt spracovný pri registrácii, viete ho vložiť po prihlásení sa do svojho účtu v sekcii Registrácie na podujatiach - pridať abstrakt.


OBSAH PREDNÁŠKY KONZULTUJTE SO ZOSTAVOVATEĽOM BLOKU Z PROGRAMOVÉHO VÝBORU

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

novosedlikova@amedi.sk
0904 948 664

back to top