Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • KARDIOLOGICKÝ MÍTING
    NITRA - TRENČÍN - TRNAVA

    23. 9. 2022 |

REGISTRAČNÉ POPLATKY

  lekári: 30 eur (iba prezenčná účasť). 
     Prednášajúci účastníci registračný poplatok neplatia.

•   sestry: 
     člen SKSAPA 10 eur
     nečlen SKSAPA 15 eur


Registrácia do vyčerpania kapacity kongresovej sály.

SPÔSOB PLATBY
• po online registrácii - úhrada zálohovej faktúry

v prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná
   zálohová faktúra; prosíme, ako variabilný symbol
   použiť číslo faktúry


• v hotovosti alebo kartou pri registrácii na mieste

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

ADRESA

Ing. Martina Novosedlíková
A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

novosedlikova@amedi.sk
0904 948 664

back to top