Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • KARDIOLOGICKÝ MÍTING
    NITRA - TRENČÍN - TRNAVA

    23. 9. 2022 |

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT

Ing. Martina Novosedlíková
Tel.: 0904 948 664

E-mail: novosedlikova@amedi.sk

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

Generálny sponzor

Hlavní sponzori

Sponzori

Partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

Ing. Martina Novosedlíková
novosedlikova@amedi.sk
0904 948 664

back to top