Podujatie Gynekológia detí a dospievajúcich s medzinárodnou účasťou je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Gynekológia detí a dospievajúcich s medzinárodnou účasťou

    2. - 3. 12. 2022 | Hotel NH Bratislava Gate One Ambrušova 7, 821 04 Bratislava

Aktívna účasť

Zasielanie prihlášky na aktívnu účasť a abstraktu do 20. 11. 2022.
Uprednostňujeme zasielanie abstraktu na www.amedi.sk.
Prípadne mailom na kongresový sekretariát – Adriána Kováčechová
e-mail: kovacechova@amedi.sk

 

ŠTRUKTÚRA ABSTRAKTU
Názov práce, autori (priezvisko a iniciálka mena), pracovisko, členený text (cieľ, súbor a metodika, výsledky, závery).
Meno prednášajúceho autora podčiarknite. Akceptovaný je len štrukturovaný abstrakt odoslaný v elektronickej podobe (e-mail) napísaný písmom Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 strana A4.). Abstrakty, ktoré nebudú spĺňať tieto požiadavky nebudú akceptované.

Prvý autor prezentácie je oslobodený od platenia konferenčného poplatku.

Generálny partner

Partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

kovacechova@amedi.sk
0910 488 762

back to top