Podujatie Gynekológia detí a dospievajúcich s medzinárodnou účasťou je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Gynekológia detí a dospievajúcich s medzinárodnou účasťou

    2. - 3. 12. 2022 | Hotel NH Bratislava Gate One Ambrušova 7, 821 04 Bratislava

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

SLOVENSKÁ GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA SPOLOČNOSŤ
SEKCIA GYNEKOLÓGIE DETÍ A DOSPIEVAJÚCICH SGPS

ČESKÁ GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP
SEKCE GYNEKOLOGIE DETÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH ČGPS ČLS JEP

ČESKÁ SPOLEČNOST GYNEKOLOGIE DETÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH ČLS JEP

GARANT PODUJATIA
MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.
Za Slovenskú gynekologicko-pôrodnícku spoločnosť: doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.

Hotel NH Bratislava Gate One | Gynekológia detí a dospievajúcich  s medzinárodnou účasťou

Hotel NH Bratislava Gate One

Ambrušova 7, 821 04 Bratislava

Generálny partner

Partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

kovacechova@amedi.sk
0910 488 762

back to top