Podujatie VI. Kazuistiky z internej medicíny a jej špecializácií je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • VI. Kazuistiky z internej medicíny a jej špecializácií

    10.2.2023 - 11.2.2023 | Holiday Inn Žilina, Športová 2, 010 01 Žilina

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

DÁTUM KONANIA
10. – 11. februára 2023


MIESTO KONANIA
Hotel Holiday Inn
Športová 2, 010 01 Žilina


ODBORNÍ GARANTI
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC
prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin


VEDECKÝ A PROGRAMOVÝ VÝBOR
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC
prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin
MUDr. Juraj Dúbrava, PhD., FESC
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

Holiday Inn Žilina, | VI. Kazuistiky z internej medicíny a jej špecializácií

Holiday Inn Žilina,

Športová 2, 010 01 Žilina

Hlavný partner

Partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

Ing. Michaela Vanková
vankova@amedi.sk
0904 994 417

back to top