Podujatie VI. Kazuistiky z internej medicíny a jej špecializácií je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • VI. Kazuistiky z internej medicíny a jej špecializácií

  10.2.2023 - 11.2.2023 | Holiday Inn Žilina, Športová 2, 010 01 Žilina

INFORMÁCIE

Pokyny pre autorov

 • prihlášky na aktívnu účasť a abstrakty prosím zasielajte elektronicky cez online registráciu na www.amedi.sk alebo mailom na vankova@amedi.sk najneskôr do 15. 12. 2022
 • všetci autori prezentácií sa musia vopred zaregistrovať prostredníctvom online registrácie na www.amedi.sk
 • akceptuje sa výlučne abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe (e-mail), napísaný písmom Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, maximálny rozsah 1 strana formátu A4; do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky
 • abstrakt musí obsahovať názov prednášky, autorov (priezvisko a iniciálka mena, priezvisko a meno prednášajúceho podčiarknuť), pracoviská
 • o prijatí ponúknutej kazuistiky na prezentáciu rozhoduje vedecký výbor, autori budú o prijatí informovaní po zostavení programu
 • názov prednášky a jej obsah môžu obsahovať len názvy účinných látok liekov, ale nesmú obsahovať ich obchodné názvy 
 • prezentácie môžu obsahovať otázky pre auditórium s dostupným interaktívnym hlasovaním
 • akákoľvek obrazová dokumentácia a video dokumentácia nesmie obsahovať potenciálne identifikátory pacienta
 • maximálny časový rozsah prezentácie je 10 min.

 

E-postery pokyny

 • e-postery prosím pripravte ako jednu snímku v programe PowerPoint
 • veľkosť snímky – 16:9, na šírku (cesta na úpravu veľkosti: návrh – veľkosť snímky)
 • súbor následne uložte vo formáte .pdf a zašlite na adresu vankova@amedi.sk v termíne do 25. 1. 2023
 • aby sa predišlo problémom s čitateľnosťou, prosím nevkladajte do súboru texty, grafy a tabuľky vystrihnuté z iných súborov, ale vytvorte ich v programoch Excel alebo Word
 • e-postery budú k dispozícii počas celého podujatia

 

Všeobecné informácie

 • abstrakty všetkých prijatých prác budú uverejnené v zborníku abstraktov, ktorý dostanú všetci registrovaní účastníci podujatia
 • vedecký výbor si vyhradzuje právo zaradiť kazuistiky do blokov
 • vedecký výbor si vyhradzuje právo zaradiť zaslanú kazuistiku do programu formou prednášky alebo e-posteru
 • videozáznam z prednášok bude zverejnený na webe podujatia; v prípade, ak nesúhlasíte so zverejnením, oznámte nám to najneskôr 5 dní po skončení podujatia mailom na vankova@amedi.sk
 • podujatie je zaradené do kreditného systému CME

Hlavný partner

Partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

Ing. Michaela Vanková
vankova@amedi.sk
0904 994 417

back to top