Podujatie Konferencia gynekológov, urológov a sexuológov je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Konferencia gynekológov, urológov a sexuológov

    6. – 7. 10. 2023 | Hotel Grand, Jasná Demänovská Dolina 032 51, Slovensko

Poplatky

REGISTRAČNÝ POPLATOK
Členovia SGPS, SUS a SSS do 3. 9. 2023                              70 €
Členovia SGPS, SUS a SSS od 4. 9. 2023 a na mieste        80 €
Nečlenovia do 3. 9. 2023                                                       80 €
Nečlenovia od 4. 9. 2023 a na mieste                                 90 €
Prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku.

Zvýhodnené poplatky platia v prípade platby prevodom na účet, po dodržaní stanovených termínov.

 

INÉ POPLATKY – platba vopred oline pri registrácii
Spoločná večera 6. 10. 2023      50 €
Obed 7. 10. 2023                        30 €

 

SPÔSOB PLATBY – REGISTRAČNÉHO POPLATKU

  •     prevodom na účet (prosíme uhradiť do 30. 9. 2023)

    Majiteľ účtu: Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť Tatrabanka a.s., Bratislava.

    Banka: TATR SK BX • IBAN: SK 48 1100 0000 0026 6345 5128

    Variabilný symbol: 6102023 • SWIFT: TATR SK BX

    Poznámka: meno účastníka

  •      v hotovosti pri registrácii
  •      registračný poplatok a stravovanie musí byť uhradené vopred najneskôr do 30. 9. 2023

Registrácia na podujatie je možná aj na mieste, ale bez zaručenia kongresových materiálov a možnosti zakúpenia stravy.

 

V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa. 
 

ADRESA

Adriána Kováčechová
A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

kovacechova@amedi.sk
0910 488 762

back to top