Podujatie Akútne stavy v neurológii je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Akútne stavy v neurológii

    9. – 10. 6. 2023 | Hotel MIKADO Hollého 11, 949 01 Nitra

POPLATKY

  • Registrácia sa uzatvára 31. 5. 2023 a je potrebné mať zaplatené všetky poplatky
  • Registrácia je možná na mieste podujatia, ale negarantujeme konferenčné materiály a stravné, ktoré nie je uhradené do 31. 5. 2023.
  • Vašu účasť je možné zrušiť najneskôr do 31. 5. 2023. Po tomto dátume sú uhradené poplatky nevratné.

 

REGISTRAČNÝ POPLATOK
Skorá registrácia do 31. 3. 2023:
Členovia SNeS SLS do 31. 3. 2023.............................................................50 €
Ostatní do 31. 3. 2023..................................................................................60 €
Registrácia od 1. 4. 2023:
Členovia SNeS SLS od 1. 4. 2023...............................................................70 €
Ostatní od 1. 4. 2023................................................................................. 80 €

Prví autori prednášok sú oslobodení od platby registračného poplatku.
Zvýhodnené poplatky je potrebné uhradiť prevodom na účet k stanovenému termínu. Uhradený registračný poplatok je nevratný.

REGISTRAČNÝ POPLATOK ZAHŔŇA
• účasť na odborných prednáškach
• všetky materiály, program, kongresová taška
• DPH
• materiály garantujeme len prihláseným účastníkom pri dodržaní
stanovených termínov


POPLATKY
Večera 9. 6. 2023...........................................................................................50 €
Obed a občerstvenie 10. 6. 2023..............................................................30 €
Z účasti na podujatí neplynie nepeňažné plnenie.

 

SPÔSOB PLATBY
• online registrácia nutná vopred
• po online registrácii – úhrada zálohovej faktúry alebo platba kartou
• v prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová
faktúra; prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry
• v hotovosti alebo kartou pri registrácii na mieste

Hlavný partner

Partneri

ADRESA

Simona Horská
A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

horska@amedi.sk
0903 224 625

back to top