Podujatie Akútne stavy v neurológii je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Akútne stavy v neurológii

    9. – 10. 6. 2023 | Hotel MIKADO Hollého 11, 949 01 Nitra

ZÁZNAM

Piatok


13.15 – 14.30 AKÚTNE ISCHEMICKÉ CMP – 1
Predsedníctvo: Nosáľ V., Krivošík M.


Manažment akútnej iCMP
MUDr. G. Krastev, PhD., MUDr. J. Haring, MUDr. M. Mako


Akútna trombolytická liečba iCMP
MUDr. M. Krivošík


Endovaskulárna liečba iCMP
doc. MUDr. V. Nosáľ, PhD.

 

VIDEO:


14.30 – 14.45 Coffee break


14.45 – 16.25 ZÁPALOVÉ OCHORENIA MOZGU A MIECHY
Predsedníctvo: Szilasiová J., Kantorová E.


Skorá diagnostika a liečba sclerosis multiplex
prof. MUDr. J. Szilásiová, PhD.
Prednáška bola podporená finančným príspevkom spoločnosti Novartis
Slovakia s.r.o., ktorá žiadnym spôsobom nezasahovala do obsahu
prednášky.


Nové možnosti liečby rýchlo progredujúcej sclerosis
multiplex (transplantácia kostnej drene u SM)
MUDr. D. Slezáková, PhD.


Tumefaktívna forma sclerosis multiplex
MUDr. S. Kováčová, PhD.
Prednáška bola podporená finančným príspevkom spoločnosti Biogen
Slovakia s.r.o., ktorá žiadnym spôsobom nezasahovala do obsahu prednášky.


Skúsenosti s paraneoplastickými neurologickými ochoreniami
CNS v klinickej praxi
doc. MUDr. E. Kantorová, PhD.

 

VIDEO:


16.25 – 16.40 Coffee break


16.40 – 17.35 BOLESTI HLAVY
Predsedníctvo: Petrovičová A., Hofericová B.


Akútny migrenózny záchvat – možnosti liečby
MUDr. A. Petrovičová, PhD.
Prednáška bola podporená finančným príspevkom spoločnosti Pfizer, ktorá
žiadnym spôsobom nezasahovala do obsahu prednášky.


Profylaktická liečba migrény
MUDr. B. Hofericová
Prednáška bola podporená finančným príspevkom spoločnosti Teva
Pharmaceuticals Slovensko s.r.o., ktorá žiadnym spôsobom nezasahovala
do obsahu prednášky.

 

VIDEO:

 

 

 

Sobota


09.30 – 11.10 EMERGENCIE U NEUROMUSKULÁRNYCH OCHORENÍ
Predsedníctvo: Kurča E., Špalek P.


Rabdomyolýza (klinický priebeh a akútny manažment)
prof. MUDr. E. Kurča, PhD.


Syndróm Guillain-Barré – etiopatogenéza, klinický obraz a liečba
MUDr. G. Hajaš, PhD.
Prednáška bola podporená finančným príspevkom spoločnosti CSL
Behring Slovakia s.r.o., ktorá žiadnym spôsobom nezasahovala do obsahu
prednášky.


Diagnostika syndrómu Guillain-Barré
MUDr. F. Cibulčík, CSc.


Myastenické krízy - príčiny, základné princípy imunoterapie
a intenzivistického manažmentu
doc. MUDr. P. Špalek, CSc.

 

VIDEO:


11.10 – 11.25 Coffee break


11.25 – 12.40 AKÚTNE ISCHEMICKÉ CMP – 2
Predsedníctvo: Krastev G., Kováčik M.


Progredujúci mozgový infarkt
MUDr. A. Petrovičová, PhD.


Stroke mimic
MUDr. G. Krastev, PhD., MUDr. M. Mako


Mozgový infarkt a delírium
MUDr. M. Kováčik, MPH

 

VIDEO:

 

Hlavný partner

Partneri

ADRESA

Simona Horská
A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

horska@amedi.sk
0903 224 625

back to top