Podujatie XL. Zjazd slovenských a českých alergológov a klinických imunológov je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie SLS
    Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP

    XL. Zjazd slovenských a českých alergológov a klinických imunológov

    18. 10. 2023 - 21. 10. 2023 | GRAND HOTEL BELLEVUE Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry

    Registrácia je možná do: 11.10.2023, 23:59

Potrebujete poradiť?

0904 948 664

congress hotel banner

GRAND HOTEL BELLEVUE

Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry

ÚVOD

Organizačný a programový výbor:
MUDr. Mária Schvalbová
prezident kongresu

prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI
prezident SSAKI SLS

doc. MUDr. Peter Pružinec, CSc., mim. prof.
hlavný odborník MZ SR pre KIA

doc. MUDr. Peter Čižnár, PhD.
MUDr. Svetlana Hadvabová
MUDr. Ivan Hlinka
MUDr. Luděk Hochmuth
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD., mim. prof.
MUDr. Klára Kossárová
MUDr. Radovan Košturiak, PhD.
MUDr. Eva Lapšanská, PhD.
MUDr. Ján Mikler, PhD.
Ing. Jela Petrisková, PhD.
MUDr. Alena Smiešková

 

Hlavné témy:
40 rokov....
●    alergénovej imunoterapie
●    imunomodulačnej liečby
●    kortikoterapie
●    intenzívnej medicíny
●    očkovania a preventívnej medicíny
●    chýb a omylov
●    diagnostiky a liečby vrodených porúch imunity
●    v imunologickom laboratóriu
●    peľového monitoringu
●    liekovej alergie
●    transplantačnej imunológie
●    venómovej imunoterapie
●    mladých imunoalergológov
●    spolupráce s imunoalergologickými sestrami

Postgraduálny kurz: 
Imunológia – interdisciplinárny odbor

 

Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a má pridelené kredity CME.
Odborný garant podujatia: prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, FAAAAI


 

congress hotel banner

GRAND HOTEL BELLEVUE

Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

novosedlikova@amedi.sk
0904 948 664

back to top