Podujatie XL. Zjazd slovenských a českých alergológov a klinických imunológov je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • XL. Zjazd slovenských a českých alergológov a klinických imunológov

  18. 10. 2023 - 21. 10. 2023 | GRAND HOTEL BELLEVUE Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry

INFORMÁCIE A POPLATKY

Všeobecné informácie:
Miesto konania: GRAND HOTEL BELLEVUE, Horný Smokovec, Vysoké Tatry

 

Termíny na prihlásenie:
Aktívna účasť a zaslanie abstraktov – 15. 6. 2023
Pasívna účasť – 15. 9. 2023
Registrácia účastníkov a zasielanie abstraktov online cez registračný formulár 
na www.amedi.sk

 

Pokyny pre autorov:
Prednáška

 • akceptovaný je štruktúrovaný abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe (e-mail) 
 • napísaný písmom Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 strana A4
 • vyznačiť prezentáciu formou prednášky alebo e-posteru
 • do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky
 • abstrakty nespĺňajúce podmienky nebudú posudzované

E-poster

 • e-poster prosím pripravte ako jednu snímku (na šírku) v programe PowerPoint
 • veľkosť snímky – širokouhlá 16:9 (úprava veľkosti možná cez horné menu NÁVRH/Veľkosť snímky)
 • súbor následne uložte vo formáte .pdf a zašlite na adresu novosedlikova@amedi.sk v termíne do 10. 10. 2023
 • aby sa predišlo problémom s čitateľnosťou, prosím nevkladajte do súboru texty, grafy a tabuľky vystrihnuté z iných súborov, ale vytvorte ich v programoch Excel, alebo Word

Abstrakt vložíte v poslednom kroku registrácie. Abstrakt môžete neskôr upraviť po prihlásení sa do vlastného účtu v sekcii Moja zóna - Abstrakty.

Pokiaľ nemáte abstrakt spracovný pri registrácii, viete ho vložiť po prihlásení sa do svojho účtu v sekcii Moja zóna - Podujatia - Pridať abstrakt.

 

*Kongresové poplatky                   do 15. 9. 2023                     po 15. 9. 2023
člen SSAKI/ČSAKI                                   80 EUR                                120 EUR
nečlenovia SSAKI/ČSAKI                     100 EUR                                130 EUR
prvý autor prezentácie/posteru                                zdarma
(okrem prednášok podporovaných 
farmaceutickými firmami)
sestra a laborant                                                        zdarma
študenti                                                                        zdarma
mladí imunológovia (do 35 rokov)                            30 EUR
zástupcovia nevystavujúcich                                   200 EUR
farmaceutických firiem    
* Kongresový poplatok zahrňuje vstup na všetky odborné podujatia, vstup do výstavných priestorov, občerstvenie počas prestávok, registráciu kreditov.

                         
 
Strava                    18. 10. 2023        19. 10. 2023         20. 10. 2023    

Obed                              –                       27 EUR                 27 EUR       
Večera                    30 EUR (raut)         27 EUR                 27 EUR                 

 

Spôsob platby

 • po online registrácii – úhrada zálohovej faktúry alebo platba kartou
 • v potvrdení o registrácii (potvrdzujúci mail) nájdete link, kde si môžete zálohovú faktúru stiahnuť a uhradiť – ako variabilný symbol, prosíme použiť číslo faktúry
 • v hotovosti alebo kartou pri registrácii na mieste
 • online registrácia nutná vopred            
        

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

novosedlikova@amedi.sk
0904 948 664

back to top