Podujatie XXVII. Červenkove dni preventívnej medicíny je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • SLOVENSKÁ EPIDEMIOLOGICKÁ A VAKCINOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ, SLS
  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
  a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v BANSKEJ BYSTRICI

  XXVII. Červenkove dni preventívnej medicíny

  6. – 7. 11. 2023 | Hotel Stupka Horná Lehota, Tále, 977 01 Brezno

  Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

Vedecký výbor konferencie
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
MUDr. Erika Bohmová
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD.
MUDr. Andrea Kološová, PhD.
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.
PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH 
prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.
doc. MUDr. Igor Kohl, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.


Organizačný výbor
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD
MUDr. Jana Kerlik, PhD
PhDr. Mgr. Monika Musilová PhD.
Mgr. Ing. Jana Bérešová
RNDr. Eva Matušková
MUDr. Mária Pompová
Mgr. MUDr. Adriana Strečková
MUDr. Martina Pántiková Valachová


Odborné témy
Surveillance nákaz spôsobených novým koronavírusom SARS Cov 2
Nákazy preventabilné očkovaním Kazuistiky
Surveillance nozokomiálnych nákaz
Chronické neprenosné ochorenia- intervencie 
Zoonózy
Varia

Hotel Stupka | XXVII. Červenkove dni preventívnej medicíny

Hotel Stupka

Horná Lehota, Tále, 977 01 Brezno

Hlavný partner

Partner

ADRESA

Ing. Martina Novosedlíková
A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

novosedlikova@amedi.sk
0904 948 664

back to top