Podujatie XXVII. Červenkove dni preventívnej medicíny je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • XXVII. Červenkove dni preventívnej medicíny

  6. – 8. 11. 2023 | Hotel Stupka Horná Lehota, Tále, 977 01 Brezno

AKTÍVNA ÚČASŤ

Prihlášky na konferenciu
Aktívna účasť do: 1. 10. 2023 (vrátane názvu príspevku)
Abstrakt do: 1. 10. 2023


Doplnkový program: 
Súčasťou XXVII. ČDPM bude snem Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti, na ktorý bude zaslaná pozvánka osobitne. 


Abstrakty

 • Akceptovaný je štruktúrovaný abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe (e-mail) napísaný písmom Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 strana A4. 
 • Vyznačiť prezentáciu formou prednášky alebo posteru.
 • Do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky.
 • Abstrakty nespĺňajúce podmienky nebudú posudzované.


Štruktúra abstraktu prezentácie pôvodnej práce:

 • Názov práce, autori (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora podčiarknuť), pracovisko bez skratiek.
 • Členenie abstraktu: cieľ, úvod, súbor a metodika, výsledky, záver.


Štruktúra abstraktu prezentácie teoretického charakteru:

 • Názov práce, autori (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora podčiarknuť), pracovisko bez skratiek.
 • Členenie abstraktu: cieľ, úvod, vlastný text, záver.

Abstrakt vložíte v poslednom kroku registrácie. Abstrakt môžete neskôr upraviť po prihlásení sa do vlastného účtu v sekcii Vaše abstrakty. Pokiaľ nemáte abstrakt spracovaný pri registrácii, viete ho vložiť po prihlásení sa do svojho účtu v sekcii Registrácie na podujatiach – pridať abstrakt.

Do abstraktu, prosím vložte čestné vyhlásenie, že kazuistika nie je zjavnou ani skrytou propagáciou akéhokoľvek lieku, zdravotného materiálu alebo zdravotníckej pomôcky. Vedecký výbor si vyhradzuje právo odmietnuť prihlásenú kazuistiku, ak ju posúdi ako porušenie nestrannosti autorov v tomto zmysle.

ADRESA

Ing. Martina Novosedlíková
A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

novosedlikova@amedi.sk
0904 948 664

back to top