Podujatie 29. Moravsko-slovenské mikrobiologické dni je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 29. Moravsko-slovenské mikrobiologické dni

    9. – 11. 11. 2023 | HORIZONT RESORT Stará Lesná 178, 059 60 Stará Lesná

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

Prezidentka kongresu
MUDr. Miroslava Horniačková, PhD., MPH

 

Organizačný a vedecký výbor
MUDr. Miroslava Horniačková, PhD., MPH
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
doc. RNDr. Danica Valkovičová Staneková, PhD.
MUDr. Zuzana Kónyová, PhD.
MUDr. Zuzana Bečková
RNDr. Vojtech Boldiš, PhD.
MUDr. Monika Czirfuszová, PhD.
doc. RNDr. Lívia Slobodníková, PhD.
doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD., mim. prof. 
MUDr. Rudolf Botek
doc. MUDr. Milan Nikš, CSc.
prof. RNDr. František Ondriska, CSc.
MUDr. Emília Miková

 

Usporiadatelia
Slovenská spoločnosť klinickej mikrobiológie SLS  
Sekcia klinickej mikrobiológie SLK 

 

Odborné témy:
*    Klinická mikrobiológia, diferenciálna diagnostika mikrobiálnych ochorení, diagnostický stewardship 
*    Mikrobiálne infekcie v pediatrii a neonatológii 
*    Mykobakteriózy
*    Antimikrobiálna rezistencia
*    Antimikrobiálna liečba, správne používanie antibiotík, antimikrobiálny stewardship
*    Molekulárno-biologická diagnostika v klinickej mikrobiológii
*    Reemerging infekcie a bojové biologické zbrane 
*    Kazuistiky
*    Varia

HORIZONT RESORT | 29. Moravsko-slovenské mikrobiologické dni

HORIZONT RESORT

Stará Lesná 178, 059 60 Stará Lesná

Hlavní partneri

Partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

Adriána Kováčechová
kovacechova@amedi.sk
0910 488 762

back to top