Podujatie 29. Moravsko-slovenské mikrobiologické dni je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 29. Moravsko-slovenské mikrobiologické dni

    9. – 11. 11. 2023 | HORIZONT RESORT Stará Lesná 178, 059 60 Stará Lesná

Informácie a poplatky

Registračný poplatok

  do 31. 8. 2023 40 €
  po 1. 9. 2023 60 €

Aktívny účastník - prvý autor je oslobodený od platenia kongresového poplatku 

 

Poplatok zahŕňa

  • účasť na odborných prednáškach
  • vystavenie certifikátu o účasti na podujatí
  • program, zborník abstraktov a posterov v elektronickej forme
  • DPH

*Materiály garantujeme len vopred prihláseným účastníkom

 

Iné poplatky

Obed formou 2-chodového menu
10. a 11. 11. 2023
        Spoločenská večera     
10. 11. 2023
16 € /deň 20 €


Spôsob platby

  • po povinnej online registrácii – úhrada zálohovej faktúry, alebo platba kartou (na vygenerovanú zálohovú faktúru vás prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry)
  • pri registrácii na mieste – platba možná v hotovosti alebo plat. kartou.  V tomto prípade negarantujeme účastníkom kongresové materiály a možnosť stravovania.

 

Pri registrácii na mieste

  • platba možná v hotovosti alebo plat. kartou. V tomto prípade negarantujeme účastníkom kongresové materiály a možnosť stravovania!

Hlavní partneri

Partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

Adriána Kováčechová
kovacechova@amedi.sk
0910 488 762

back to top