Podujatie 4. Kazuistiky v gynekológii a pôrodníctve je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 4. Kazuistiky v gynekológii a pôrodníctve

    19. – 20. 4. 2024 | Hotel Grand Jasná Demänovská Dolina 71, 031 01 Liptovský Mikuláš 1

Informácie a poplatky

REGISTRAČNÝ POPLATOK

PRIAMO NA ÚČET SGPS.
NUTNÁ REGISTRÁCIA VOPRED NA WWW.AMEDI.SK

Členovia SGPS do 29.2.2024                      70 €
Členovia SGPS od 1.3.2024 a na mieste   80 €
Nečlenovia do 29.2.2024                            80 €
Nečlenovia od 1.3.2024 a na mieste         90 €


Názov účtu: Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť
Banka: Tatrabanka a.s., Bratislava
SWIFT: TATR SK BX
IBAN: SK 48 1100 0000 0026 6345 5128
Číslo účtu: 2663455128/1100
Variabilný symbol: 01022024
Konštantný symbol: 0558
Do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka, nie názov firmy!

 

  • zvýhodnený poplatok platí v prípade platby prevodom, pri dodržaní stanoveného termínu
  • prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku
  • registračné poplatky sú nevratné

 

STRAVA

Večera                           19. 4. 2024         60 €
Obed                             20. 4. 2024         30 €


Spôsob platby

  • po online registrácií na www.amedi.sk Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra, prosíme ako variabilný symbol použiť číslo faktúry 
  • stravu garantujeme iba pre účastníkov, ktorí realizovali úhradu vopred

 

Vašu účasť je možné zrušiť najneskôr do 15. 3. 2024.
Po tomto termíne sú uhradené poplatky nevratné.

Registrácia na mieste je bez zaručenia kongresových materiálov a možnosti zakúpenia stravy.

 

REGISTRAČNÝ POPLATOK

  • prevodom priamo na účet SGPS
  • v hotovosti pri registrácií

 

POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie bude zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Generálny partner

Hlavný partner

Partneri

ADRESA

Adriána Kováčechová
A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

kovacechova@amedi.sk
0910 488 762

back to top