Podujatie 4. Kazuistiky v gynekológii a pôrodníctve je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • 4. Kazuistiky v gynekológii a pôrodníctve

  19. – 20. 4. 2024 | Hotel Grand Jasná Demänovská Dolina 71, 031 01 Liptovský Mikuláš 1

Aktívna účasť

POKYNY PRE AUTOROV:

 • prihlášky na aktívnu účasť a abstrakty prosím zasielajte elektronicky cez online registráciu na www.amedi.sk alebo mailom na kovacechova@amedi.sk najneskôr do 15. 3. 2024
 • všetci autori prezentácií sa musia vopred zaregistrovať prostredníctvom online registrácie na www.amedi.sk
 • akceptuje sa výlučne abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe (e-mail), napísaný písmom Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, maximálny rozsah 1 strana formátu A4; do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky
 • abstrakt musí obsahovať názov prednášky, autorov (priezvisko a iniciálka mena, priezvisko a meno prednášajúceho podčiarknuť), pracoviská
 • o prijatí ponúknutej kazuistiky na prezentáciu rozhoduje vedecký výbor, autori budú o prijatí informovaní po zostavení programu
 • názov prednášky a jej obsah môžu obsahovať len názvy účinných látok liekov, ale nesmú obsahovať ich obchodné názvy
 • prezentácie by mali obsahovať otázky pre auditórium s dostupným interaktívnym hlasovaním
 • akákoľvek obrazová dokumentácia a video dokumentácia nesmie obsahovať potenciálne identifikátory pacienta
 • maximálny časový rozsah prezentácie je 10 min.
 • na základe podmienok od ARS CME je potrebné, aby ste si do každej Vašej prezentácie na danom podujatí vložili ako 2. slide, slide o konflikte záujmov; možné stiahnuť na www.amedi.sk
 • pri nedodržaní podmienok Vám nemusí byť umožnená prezentácia Vašej prednášky na odbornom podujatí

Abstrakt vložíte v poslednom kroku registrácie. Abstrakt môžete neskôr upraviť po prihlásení sa do vlastného účtu v sekcii Moja zóna - Podujatia.

Pokiaľ nemáte abstrakt spracovný pri registrácii, viete ho vložiť po prihlásení sa do svojho účtu v sekcii Moja zóna - Podujatia - Pridať abstrakt.

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

 • abstrakty všetkých prijatých prác budú uverejnené v časopise Gynekológia pre prax č. 1/2025
 • vedecký výbor si vyhradzuje právo zaradiť kazuistiky do blokov
 • vedecký výbor si vyhradzuje právo zaradiť zaslanú kazuistiku do programu formou prednášky alebo e-posteru
 • videozáznam z prednášok bude zverejnený na webe podujatia. V prípade, ak nesúhlasíte so zverejnením, oznámte nám to najneskôr 5 dní po skončení podujatia mailom na kovacechova@amedi.sk
 • podujatie je zaradené do kreditového systému CME

Generálny partner

Hlavný partner

Partneri

ADRESA

Adriána Kováčechová
A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

kovacechova@amedi.sk
0910 488 762

back to top