Podujatie XXII. Prešovský pediatrický deň je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXII. Prešovský pediatrický deň

    7. 12. 2023 | M Aréna Švábska 22a, Prešov

Informácie a poplatky

Registračný poplatok

do 15. 11. 2023 lekár 30 EUR
po 15. 11. 2023 lekár 40 EUR
sestra člen SKSaPA 20 EUR
sestra nečlen SKSaPA 25 EUR
člen komory medicínsko technických pracovníkov 20 EUR
študent      10 EUR

    
Iné poplatky
Obed – 20 Eur

 

Spôsob platby

  • bankovým prevodom. Po online registrácii Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra. Variabilný symbol prosím použiť číslo faktúry. V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa.
  • registračný poplatok prosíme uhradiť do 30. 11. 2023. Vašu účasť je možné zrušiť najneskôr do 15. 11. 2023. Po tomto dátume sú uhradené poplatky nevratné.
  • pri registrácii. Registrácia na podujatie je možná aj na mieste bez zaručenia kongresových materiálov a možnosti zakúpenia stravy.

 

Dôležité dátumy

  • 10. 10. 2023 – prihláška na aktívnu účasť (abstrakt/e-poster) prostredníctvom online registrácie alebo e-mailom: surinova@amedi.sk
    – o zaradení abstraktu/e-posteru rozhoduje organizačný výbor
  • 28. 11. 2023 – prihláška na pasívnu účasť    

 

Počet účastníkov sesterskej sekcie je limitovaný v počte 70 miest. Registrácia na mieste pre sestry nie je možná.

Kapacita sesterskej sekcie je uzavretá.
 

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

surinova@amedi.sk
0910 230 209

back to top