Podujatie XXII. Prešovský pediatrický deň je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXII. Prešovský pediatrický deň

    7. 12. 2023 | M Aréna Švábska 22a, Prešov

Aktívna účasť

Štruktúra abstraktu
Názov prednášky, autori (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho podčiarknuť), pracovisko.

 

Členenie abstraktu

Úvod, materiál a metodika, výsledky, záver.
Štruktúrovaný abstrakt treba odoslať e-mailom v elektronickej podobe napísaný písmom Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 strana A4. Vyznačiť prezentáciu prednáška/poster.
(V prípade, že abstrakt nebude dodaný v termíne, vo vytlačených abstraktoch bude uvedený s poznámkou: Abstrakt nedodaný.)

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

surinova@amedi.sk
0910 230 209

back to top