Podujatie VII. Kazuistiky v internej medicíne a kardiológii je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • VII. Kazuistiky v internej medicíne a kardiológii

  9. – 10. 2. 2024 | Hotel Holiday Inn Športová 2, 010 01 Žilina

Informácie

Prihlasovanie abstraktov na VII. Kazuistiky z internej medicíny a kardiológie je spojené s možnosťou prihlásenia kazuistiky na Best Case Report Contest 2024. Ide o medzinárodnú súťaž o najlepšiu kazuistiku, ktorá sa uskutoční na podujatí MIRCIM 2024 (9.-11. 5. 2024, Krakow, Poľsko). Výbor Slovenskej internistickej spoločnosti vyberie z prihlásených abstraktov top 10 kazuistík, ktoré budú prezentované na MIRCIM 2024. Projekt je podporený grantom Visegrad Fund, z ktorého bude financované ubytovanie, cestovné náklady a registračný poplatok na MIRCIM 2024 všetkým prvým autorom prác. Navyše autor najlepšej kazuistiky z každej členskej krajiny V4 získa finančnú odmenu 1000 eur. Podmienkou účasti na Best Case Report Contest 2024 je vek prvého autora do 35 rokov.

 

Pokyny pre autorov:
Prednáška

 • prihlášky na aktívnu účasť a abstrakty prosím zasielajte elektronicky cez online registráciu na www.amedi.sk alebo mailom na kozics@amedi.sk najneskôr do 22. 12. 2023 
 • všetci autori prezentácií sa musia vopred zaregistrovať prostredníctvom online registrácie na www.amedi.sk
 • akceptuje sa výlučne abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe (e-mail), napísaný písmom Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, maximálny rozsah 1 strana formátu A4; do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky
 • abstrakt musí obsahovať názov prednášky, autorov (priezvisko a iniciálka mena, priezvisko a meno prednášajúceho podčiarknuť), pracoviská
 • o prijatí ponúknutej kazuistiky na prezentáciu rozhoduje vedecký výbor, autori budú o prijatí informovaní po zostavení programu
 • názov prednášky a jej obsah môžu obsahovať len názvy účinných látok liekov, ale nesmú obsahovať ich obchodné názvy 
 • prezentácie môžu obsahovať otázky pre auditórium s dostupným interaktívnym hlasovaním
 • akákoľvek obrazová dokumentácia a video dokumentácia nesmie obsahovať potenciálne identifikátory pacienta
 • maximálny časový rozsah prezentácie je 10 min.

E-postery

 • e-postery prosím pripravte ako jednu snímku v programe PowerPoint
 • veľkosť snímky – 16:9, na šírku (cesta na úpravu veľkosti: návrh – veľkosť snímky)
 • súbor následne uložte vo formáte .pdf a zašlite na adresu kozics@amedi.sk v termíne do 26. 1. 2024
 • aby sa predišlo problémom s čitateľnosťou, prosím nevkladajte do súboru texty, grafy a tabuľky vystrihnuté z iných súborov, ale vytvorte ich v programoch Excel alebo Word
 • e-postery budú k dispozícii počas celého podujatia

Všeobecné informácie

 • abstrakty všetkých prijatých prác budú uverejnené v zborníku abstraktov, ktorý dostanú všetci registrovaní účastníci podujatia
 • vedecký výbor si vyhradzuje právo zaradiť kazuistiky do blokov
 • vedecký výbor si vyhradzuje právo zaradiť zaslanú kazuistiku do programu formou prednášky alebo e-posteru
 • videozáznam z prednášok bude zverejnený na webe podujatia; v prípade, ak nesúhlasíte so zverejnením, oznámte nám to najneskôr 5 dní po skončení podujatia mailom na kozics@amedi.sk

 

Informácie o kreditoch

Podujatie je zaradené do kontinuálneho vzdelávania lekárov a účastníkom budú pridelené kredity CME. Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Pasívna účasť:
Piatok 9. 2. 2024...............................3 kredity
Sobota 10. 2. 2024............................3 kredity

Aktívna účasť
domáci autor.................................10 kreditov
domáci spoluautori.........................5 kreditov
zahraničný autor...........................15 kreditov
zahraniční spoluautori..................10 kreditov
(kredity možno priznať 2 spoluautorom)
Aktívni účastníci dostávajú kredity za aktívnu aj pasívnu účasť.

 

Súťaž o najlepšie kazuistiky

 • hodnotenie odbornou porotou (vedecký, programový výbor) 

autori prác sa môžu umiestniť v jednotlivých blokoch na 1. až 3. mieste.

Abstrakt vložíte v poslednom kroku registrácie. Abstrakt môžete neskôr upraviť po prihlásení sa do vlastného účtu na stránke www.amedi.sk v sekcii Moja zóna - Abstrakty.

Pokiaľ nemáte abstrakt spracovaný pri registrácii, viete ho vložiť po prihlásení sa do svojho účtu na stránke www.amedi.sk v sekcii Moja zóna - Podujatia - tlačidlo Pridať abstrakt.

Hlavný partner:

Partneri:

ADRESA

Mgr. Alica Kozics
A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

kozics@amedi.sk
0910 413 070

back to top