Podujatie 8. Festival neurokazuistík je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 8. Festival neurokazuistík

    11. – 12. 04. 2024 | Hotel Turiec Andreja Sokolíka 2, 036 01 Martin

    Pod záštitou: Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

Vedecký a programový výbor

doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.
čestný člen

prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

doc. MUDr. Eva Feketeová, PhD.
MUDr. Andrea Petrovičová, PhD.

 

Otvorenie konferencie 
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, PhD.

prezidentka SNeS

 

Témy
Cerebrovaskulárne ochorenia
Neuromuskulárne ochorenia

Extrapyramídové ochorenia a neurodegeneratívne ochorenia
Epilepsie a spánok
Zápalové ochorenia a SM
Varia

 

Hotel Turiec | 8. Festival neurokazuistík

Hotel Turiec

Andreja Sokolíka 2, 036 01 Martin

Hlavný partner

Partner

ADRESA

Ing. Martina Novosedlíková
A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

novosedlikova@amedi.sk
0904 948 664

back to top