Podujatie 8. Festival neurokazuistík je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 8. Festival neurokazuistík

    11. – 12. 04. 2024 | Hotel Turiec Andreja Sokolíka 2, 036 01 Martin

Informácie a poplatky

MIESTO KONANIA:
Hotel Turiec
Andreja Sokolíka 132, 036 01 Martin 


REGISTRÁCIA:
11. apríla 2024 ...................... od 12:00 hod.

12. apríla 2024........................08:00 – 13:00 hod.

 

REGISTRAČNÝ POPLATOK:

Skorá registrácia do 29. 2. 2024:
Členovia SNeS SLS do 29. 2. 2024…............70 €
Ostatní do 29. 2. 2024…................................80 €

Registrácia po 29. 2. 2024:
Členovia SNeS SLS od 29. 2. 2024…..............90 €
Ostatní od 29. 2. 2024….................................100 €

Registračný poplatok za zástupcu vystavujúcej firmy.......80 

Registračný poplatok za zástupcu nevystavujúcej firmy.......400 

Prví autori prednášok sú oslobodení od platby registračného poplatku.
Zvýhodnené poplatky je potrebné uhradiť prevodom na účet k stanovenému termínu. 
Uhradený registračný poplatok je nevratný.


POPLATKY:
Večera 11. 4. 2024.............................................50 €
Obed a občerstvenie 12. 4. 2024.......................30 €

Z účasti na podujatí neplynie nepeňažné plnenie.

 

REGISTRAČNÝ POPLATOK ZAHŔŇA:
–    účasť na odborných prednáškach
–    všetky materiály, program, kongresová taška
–    DPH
–    materiály garantujeme len prihláseným účastníkom pri dodržaní stanovených termínov

 

REGISTRÁCIA:
–    na toto podujatie je nutná online registrácia vopred.

 

SPÔSOB PLATBY:
–    po online registrácii - úhrada zálohovej faktúry alebo platba kartou
–    v prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra; prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry
–    v hotovosti alebo kartou pri registrácii na mieste
–    registračný poplatok a stravovanie musí byť uhradené vopred

–    pri registrácii na mieste negarantujeme účastníkom kongresové materiály a možnosť stravovania


POTVRDENIE O ÚČASTI:
Podujatie bude zaradené do kreditného systému CME. 
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok. 

Hlavný partner

Partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

Ing. Martina Novosedlíková
novosedlikova@amedi.sk
0904 948 664

back to top