Podujatie XXXXI. Dni mladých internistov je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXXXI. Dni mladých internistov

    6.6.2024 - 7.6.2024 | Hotel Turiec MARTIN Andreja Sokolíka 132, 036 01 Martin

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

Odborný garant:
prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin
prednosta I. internej kliniky JLF UK a UNM Martin


Vedecký výbor konferencie:

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin, Martin
prof. MUDr. Pavel Horák, CSc., Olomouc
prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc., Olomouc
prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc., Olomouc
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP, Košice
prof. MUDr. Peter Galajda, CSc., Martin
prof. MUDr. Michal Kršek, DrSc., MBA, Praha
doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc., Ostrava
prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC, FEFIM, Ostrava
prof. MUDr. David Karásek, Ph.D., Olomouc
MUDr. Jiří Orság, Ph.D., Olomouc


Organizačný výbor:

doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc.
prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.  
prof. MUDr. Matej Samoš, PhD.
MUDr. Tomáš Bolek, PhD.
Slávka Ivasuková
Ivona Jančáriková


prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
Prezident SIS

prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM
Predseda ČIS

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.
Dekanka JLF UK Martin

MUDr. Peter Durný, PhD., MPH
Riaditeľ UNM Martin


prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin
Prednosta I. internej kliniky JLF UK a UNM

prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.
Predseda SL SLS v Martine

Hotel Turiec MARTIN | XXXXI. Dni mladých internistov

Hotel Turiec MARTIN

Andreja Sokolíka 132, 036 01 Martin

Generálny partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

Mgr. Alica Kozics
kozics@amedi.sk
0910 413 070

back to top