Podujatie XXXXI. Dni mladých internistov je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXXXI. Dni mladých internistov

    6.6.2024 - 7.6.2024 | Hotel Turiec MARTIN Andreja Sokolíka 132, 036 01 Martin

Informácie a poplatky

Miesto konania:
• Hotel Turiec, A. Sokolíka 2, Martin


Rokovací jazyk:
• slovenský, český, anglický


Podmienky:
• mladí lekári (internisti do 35 rokov)
• študenti lekárskych fakúlt zapojení do vedeckej práce vo vnútornom lekárstve


Prednáška:
• 10 min. + 3 min. diskusia
• diskusia nasleduje po ukončení jednotlivého bloku
• prednáška bude striktne ukončená po uplynutí časového limitu!


Registrácia účastníkov:
Hotel Turiec, A. Sokolíka 2, Martin
6. 6. 2024 od 7:30 do 15:00
7. 6. 2024 od 7:30 do 10:00


Konferenčný poplatok:
• 60 €
Prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku.


Iné poplatky:
Stravovanie

Hotel Turiec, Martin
Obed 6. 6. 2024 – 20 €
Obed 7. 6. 2024 – 20 €

Penzión Čierna Pani, Martin
Večera 6. 6. 2024 – 40 €


Spôsob platby – registračný poplatok
• po online registrácii - úhrada zálohovej faktúry bankovým prevodom, alebo platba kartou
• prosíme uhradiť do 26. 5. 2024
Na podujatie je potrebná online registrácia na stránke www.amedi.sk vopred. Po registrácii Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra.

Prosíme ako variabilný symbol použiť číslo faktúry. V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa. Vašu účasť je možné zrušiť najneskôr do 6. 5. 2024. Po tomto dátume sú uhradené poplatky nevratné.

• v hotovosti alebo kartou pri registrácii (online registrácia vopred nutná)

 

Potvrdenie o účasti:
Podujatie je zaradené do kreditného systému CME. 
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

 

Generálny partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

Mgr. Alica Kozics
kozics@amedi.sk
0910 413 070

back to top