Podujatie Echodeň 2024 je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Echodeň 2024

    25. 5. 2024 | NÚSCH Bratislava

Informácie a poplatky

Dôležité termíny:
Online prihlasovanie prác do sekcie Varia: do 7. 4. 2024 
(abstrakty odošlite na e-mail: echoden2024@gmail.com)
Zvýhodnená online registrácia: do 10.5.2024


Registrácia: 
online registrácia alebo registrácia na mieste
Registrácia do vyčerpania kapacity posluchárne.


Registračný poplatok:
prvý autor, člen SKS dôchodca, študenti lekárskych fakúlt – zadarmo

Registrácia do: do 10. 5. 2024 na mieste
člen SKS do 35 rokov 20 eur 25 eur
člen SKS nad 35 rokov 30 eur  40 eur
nečlen SKS 50 eur  70 eur

Uhradený registračný poplatok sa nevracia (duplicitná platba, neúčasť na kongrese a pod.). V registračnom poplatku je zahrnutý iba (3x) coffee break.

Ak máte záujem o obed, treba si ho vopred nahlásiť a zaplatiť pri online registrácii. Cena obeda je 26 eur. Prvým autorom sa poskytuje obed zdarma.
 

Kredity:
Aktívna a pasívna účasť na podujatí je zaradená do systému kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a má pridelené kredity CME.

 

Hlavný partner

Partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

kozics@amedi.sk
0910 413 070

back to top