Podujatie 31. Konferencia SSPEV je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 31. Konferencia SSPEV

    26. – 28. 9. 2024 | Hotel Turiec Andreja Sokolíka 132, 036 01 Martin

Aktívna účasť

Pokyny pre autorov:
 

Prednáška

  • akceptovaný je štruktúrovaný abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe (e-mail) 
  • napísaný písmom Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 strana A4
  • vyznačiť prezentáciu formou prednášky alebo e-posteru
  • do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky
  • abstrakty nespĺňajúce podmienky nebudú posudzované

 

Postery

  • Akceptované postery budú prezentované formou krátkej 3-minútovej prezentácie (max. 4 slidy) v posterovej sekcii. Nebude potrebné pripravovať tlačenú formu a ani elektronickú verziu. 

 

Abstrakt vložíte v poslednom kroku registrácie. Abstrakt môžete neskôr upraviť po prihlásení sa do vlastného účtu na stránke www.amedi.sk v sekcii Moja zóna - Abstrakty.

Pokiaľ nemáte abstrakt spracovaný pri registrácii, viete ho vložiť po prihlásení sa do svojho účtu na stránke www.amedi.sk v sekcii Moja zóna - Podujatia - tlačidlo Pridať abstrakt.

 

Zasielanie prihlášky na aktívnu účasť a abstraktu do 31. 7. 2024.
Abstrakt prosím zasielajte cez online registráciu.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

kovacechova@amedi.sk
0910 488 762

back to top