Podujatie 31. Konferencia SSPEV je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 31. Konferencia SSPEV

    26. – 28. 9. 2024 | Hotel Turiec Andreja Sokolíka 132, 036 01 Martin

Poplatky a informácie

REGISTRAČNÝ POPLATOK

 

lekári členovia SSPEV ostatní lekári
do 31. 8. 2024 35 € 40 €
po 31. 8. 2024 a na mieste 40 € 45 €
sestry členky komory nečlenky komory
  15 € 30 €


Zvýhodnené poplatky platia pri platbe prevodom na účet, po dodržaní stanovených termínov.

INÉ POPLATKY

Spoločná večera 27. 9. 2024                                                                           50 €


SPÔSOB PLATBY
– Po online registrácií - úhrada zálohovej faktúry.
– V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra; prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry.
– V hotovosti alebo kartou pri registrácii na mieste.
ONLINE registrácia nutná vopred.

POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie bude zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

 

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

kovacechova@amedi.sk
0910 488 762

back to top