Podujatie 62. Dérerov memoriál a Dérerov Deň je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • Slovenská lekárska spoločnosť
  Slovenská internistická spoločnosť
  Lekárska fakulta Univerzity Komenského
  Slovenská zdravotnícka univerzita
  Univerzitná nemocnica Bratislava

  62. Dérerov memoriál a Dérerov Deň

  5. 4. 2024 | Ministerstvo zdravotníctva SR Limbová 2, Bratislava

  Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY

DÁTUM A MIESTO KONANIA:
5. apríl 2024
Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, Bratislava

 

REGISTRÁCIA:
5. apríl 2024 od 8:00 hod

 

POTVRDENIE O ÚČASTI:
Podujatie bude zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Ministerstvo zdravotníctva SR | 62. Dérerov memoriál a Dérerov Deň

Ministerstvo zdravotníctva SR

Limbová 2, Bratislava

GENERÁLNY PARTNER

PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

Alica Kozics
kozics@amedi.sk
0910 413 070

back to top