Podujatie XIX. Vedecko-odborná konferencia NRC pre surveillance infekčných chorôb v SR je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • XIX. Vedecko-odborná konferencia NRC pre surveillance infekčných chorôb v SR

  14. 3 .2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Limbová 2, 831 01 Bratislava

  pod záštitou: JUDr. Zuzana Dolinková - Ministerka zdravotníctva SR

  Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

Vedecký výbor:    
MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD. 
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc.
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
RNDr. Lucia Maďarová, PhD.
PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH
Mgr. Ing. Zuzana Sirotná
RNDr. Martin Sojka, PhD.
prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH


Organizačný výbor:    
MUDr. Andrea Kološová

prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH 
Mgr. Nina Kotlebová, PhD.

 

Organizačný sekretariát:    
Mgr. Alica Kozics – A-medi management, s. r. o.
kozics@amedi.sk, 0910 413 070
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

 

Odborné témy:    

 • Pokroky mikrobiologickej a epidemiologickej surveillance infekčných ochorení príslušných NRC.
 • Aplikácia nových laboratórnych metód v diagnostike prenosných ochorení.
 • Molekulárno-biologické metódy a ich využitie v NRC.
 • Informácie o účasti na celoštátnych a medzinárodných projektoch.
 • Spolupráca v sieťach prenosných chorôb v rámci EÚ a SZO.
 • Aktuálna epidemiologická situácia.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | XIX. Vedecko-odborná konferencia NRC pre surveillance infekčných chorôb v SR

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Limbová 2, 831 01 Bratislava

Partneri:

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

Alica Kozics
kozics@amedi.sk
0910 413 070

back to top