Podujatie XIX. Vedecko-odborná konferencia NRC pre surveillance infekčných chorôb v SR je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XIX. Vedecko-odborná konferencia NRC pre surveillance infekčných chorôb v SR

    14. 3 .2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Limbová 2, 831 01 Bratislava

Informácie a poplatky

Potvrdenie o účasti:
Podujatie je hodnotené kreditmi ARS CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.


Konferenčný poplatok
                                  prevodom do 29. 2. 2024                na mieste
členovia SEVS 
                         20 EUR                                40 EUR
ostatní                                      40 EUR                                80 EUR

 

Registrácia
•    na toto podujatie je nutná online registrácia vopred


Spôsob platby
•    po online registrácii - úhrada zálohovej faktúry
•    v prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra; prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry.
•    v hotovosti alebo kartou pri registrácii na mieste

Elektronická registrácia sa uzatvára 8. 3. 2024 a je potrebné mať zaplatené všetky poplatky.
Registrácia na mieste je bez zaručenia kongresových materiálov.
 

Partneri:

ADRESA

Alica Kozics
A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

kozics@amedi.sk
0910 413 070

back to top