Podujatie 12. Burza imunodeficiencií je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 12. Burza imunodeficiencií

    15. – 16. 3. 2024 | Hotel Panorama Nádražná 12, 914 51 Trenčianske Teplice

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

Podujatie je organizované pod záštitou:

Centrum pre vrodené poruchy imunity
Expertné pracovisko MZ SR pre zriedkavé choroby
Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM

Klinika pneumológie a ftizeológie JLF UK a UNM
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie UNM
Diagnostické a výskumné centrum nadácie Jeffrey Modella
pre primárne imunodeficiencie
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Univerzitná nemocnica Martin
Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie SLS

 

ODBORNÝ GARANT
Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie SLS

prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI


Odborné podujatie je organizované spoločnosťou Takeda Pharmaceuticals Slovakia, s. r. o., Svätoplukova II. 18892/2 A, 821 08 Bratislava

C-APROM/SK/HAE/0029 Január 2024

Hotel Panorama | 12. Burza imunodeficiencií

Hotel Panorama

Nádražná 12, 914 51 Trenčianske Teplice

Partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

novosedlikova@amedi.sk
0904 948 664

back to top