Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Predstavujeme novú aplikáciu pre rodičov Bebbo

    23.04.2024 - 23.04.2024 | Kongresová sála MZ SR Limbová 2, Bratislava

Prednášajúci

MUDr. Beata Kartousová 
koordinátorka projektu Bebbo


MUDr. Elena Prokopová
prezidentka Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti SLS


MUDr. Zuzana Nagyová, MPH 
zástupkyňa občianského združenia Pediatri deťom


Michaela Bauer 
koordinátorka UNICEF pre mimoriadne situácie


MUDr. Ladislav Slobodník, MBA
štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 


MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA 
hlavný hygienik Slovenskej republiky


RNDr. Marta Olle, PhD. 
expertná skupina Bebbo


MUDr. Martina Miškovská, PhD.
expertná skupina Bebbo


MUDr. Alžbeta Kadlečiková
expertná skupina Bebbo

Partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT


back to top