Podujatie X. Kongres slovenských a českých pediatrických gastroenterológov je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Sekcia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy a Slovenská gastroenterologická spoločnosť

    X. Kongres slovenských a českých pediatrických gastroenterológov

    27. – 28. 9. 2024 | Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5, 917 01 Trnava

    Registrácia je možná do: 19.09.2024, 23:59

Úvod

Prezident kongresu
MUDr. Tibor Silný

Vedecký výbor
MUDr. Eva Bačinská
MUDr. Iveta Čierna, PhD.
doc. MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD.
MUDr. Dagmar Székyová
MUDr. Iveta Valachová

Organizačný výbor
MUDr. Iveta Čierna, PhD.
MUDr. Tibor Silný
MUDr. Dagmar Székyová

Organizačne zabezpečuje
Mgr. Alica Kozics
Amedi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
Mobil: 0910 413 070
e-mail: kozics@amedi.sk

Sekretariát SGS a kontakt pre zasielanie prihlášok vystavovateľov:
Ing. Romana Ondrušová
Mobil: + 421 (905) 566 150
e-mail: sekretariat@sges.sk

Hotel Holiday Inn, | X. Kongres slovenských a českých  pediatrických gastroenterológov

Hotel Holiday Inn,

Hornopotočná 5, 917 01 Trnava

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

Mgr. Alica Kozics
kozics@amedi.sk
0910 413 070

back to top