Podujatie X. Kongres slovenských a českých pediatrických gastroenterológov je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • X. Kongres slovenských a českých pediatrických gastroenterológov

  27. – 28. 9. 2024 | Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5, 917 01 Trnava

Aktívna účasť

HLAVNÉ TÉMY
AKTUÁLNE NOVINKY Z HEPATOLÓGIE, GASTROENTEROLÓGIE A VÝŽIVY

PRIHLÁŠKA K AKTÍVNEJ ÚČASTI
prihlášky na aktívnu účasť a abstrakty prosím zasielajte elektronicky cez online registráciu na www.amedi.sk alebo mailom na kozics@amedi.sk najneskôr do 15. 7. 2024

 • všetci autori prezentácií sa musia vopred zaregistrovať prostredníctvom online registrácie na www.amedi.sk
 • pri registrácii na podujatie zvolíte v type účasti možnosť aktívna, následne sa vám objaví možnosť označenia aktívnej účasti (prednáška alebo poster)
 • abstrakt alebo e-poster vložíte v poslednom kroku registrácie, ktoré môžete neskôr upraviť po prihlásení sa do vlastného účtu na stránke www.amedi.sk v sekcii Moja zóna - Abstrakty
 • pokiaľ nemáte abstrakt alebo e-poster spracovaný pri registrácii, viete ho vložiť po prihlásení sa do svojho účtu na stránke www.amedi.sk v sekcii Moja zóna - Podujatia - tlačidlo Pridať abstrakt
 • akceptuje sa výlučne abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe (e-mail), napísaný písmom Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, maximálny rozsah 1 strana formátu A4; do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky
 • abstrakt musí obsahovať názov prednášky, autorov (priezvisko a iniciálka mena, priezvisko a meno prednášajúceho podčiarknuť), pracoviská
 • o prijatí ponúknutej prezentácie rozhoduje vedecký výbor, autori budú o prijatí informovaní po zostavení programu
 • názov prednášky a jej obsah môžu obsahovať len názvy účinných látok liekov, ale nesmú obsahovať ich obchodné názvy
 • prezentácie môžu obsahovať otázky pre auditórium s dostupným interaktívnym hlasovaním
 • akákoľvek obrazová dokumentácia a video dokumentácia nesmie obsahovať potenciálne identifikátory pacienta

Abstrakty prednášok a posterov budú publikované v zborníku abstraktov, ktorý obdrží každý účastník pri registrácii.

ADRESA

Mgr. Alica Kozics
A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

kozics@amedi.sk
0910 413 070

back to top