Podujatie 28. Dni klinickej mikrobiológie je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 28. Dni klinickej mikrobiológie

    14.11.2024 - 16.11.2024 | Hotel Sorea Trigan Szentiványho 4012/15 059 85,  Štrbské Pleso

    Registrácia je možná do: 07.11.2024, 23:59

Úvod

Prezidentka kongresu 
MUDr. Miroslava Horniačková, PhD., MPH 


Organizačný a vedecký výbor
MUDr. Miroslava Horniačková, PhD., MPH
doc. RNDr. Danica Valkovičová Staneková, PhD.
MUDr. Zuzana Kónyová
MUDr. Zuzana Bečková
RNDr. Vojtech Boldiš, PhD.
doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD., mim. prof. 
MUDr. Monika Czirfuszová, PhD.
doc. RNDr. Lívia Slobodníková, PhD.
MUDr. Rudolf Botek
doc. MUDr. Milan Nikš, CSc.
prof. RNDr. František Ondriska, CSc.
MUDr. Emília Miková


Usporiadatelia
Slovenská spoločnosť klinickej mikrobiológie SLS  
Sekcia klinickej mikrobiológie SLK 


Odborné témy
●    Mikrobiálne infekcie v pediatrii a neonatológii 
●    Epidemiologické aspekty šírenia multirezistentných baktérií 
●    Postavenie multiplexových molekulárnych metód a serologického vyšetrenia v mikrobiologickej diagnostike
●    Sexuálne prenosné infekcie 
●    Infekcie vyvolané streptokokmi
●    Varia


Podujatie je zaradené do kreditného systému hodnotenia účasti zdravotníckych pracovníkov na sústavnom vzdelávaní, v súlade s Vyhl. MZ SR č.366/2005 Z.z.
Registrovaným účastníkom budú vydané ”Potvrdenia o účasti“.
Kredity pridelila ARS CME.
Podujatie bude zaradené do kontinuálneho celoživotného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v príslušných stavovských organizáciách.

Hotel Sorea Trigan | 28. Dni klinickej mikrobiológie

Hotel Sorea Trigan

Szentiványho 4012/15 059 85,  Štrbské Pleso

ADRESA

Adriána Kováčechová
A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

kovacechova@amedi.sk
0910 488 762

back to top