Podujatie 28. Dni klinickej mikrobiológie je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 28. Dni klinickej mikrobiológie

    14.11.2024 - 16.11.2024 | Hotel Sorea Trigan Szentiványho 4012/15 059 85,  Štrbské Pleso

Aktívna účasť

Termíny prihlášok na aktívnu účasť:
Aktívna účasť do: 31. 07. 2024
(vrátane názvu príspevku a či ide o prednášku alebo poster)
Zaslanie abstraktu do: 22. 09. 2024


Abstrakty:
*     Akceptovaný je štruktúrovaný abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe (e-mail) napísaný písmom Times New Roman, veľkosť 11, riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 strana A5.
*     Píšte v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.
*     Vyznačte formu prezentácie: prednáška alebo poster
*     Do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky.
*     Abstrakty nespĺňajúce podmienky nebudú posudzované.


Príspevky musia byť stručné, štylisticky i jazykovo správne. Príspevky nad uvedený rozsah budú vrátené autorovi na prepracovanie. Cudzie slová musia byť písané podľa slovníka cudzích slov. V nadpise autor uvedie plný názov pracoviska, z ktorého pochádza. Ak má práca viacerých autorov z viacerých pracovísk, uvedú sa všetci autori a všetky pracoviská.
Prípadné citácie musia spĺňať požiadavky CSN 0101197.


Štruktúra abstraktu pôvodnej práce:
*     Názov práce, autori (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora podčiarknuť), pracovisko bez skratiek.
*     Členenie abstraktu: cieľ, úvod, súbor a metodika, výsledky, záver.


Štruktúra abstraktu prehľadovej práce:
*     Názov práce, autori (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora podčiarknuť), pracovisko bez skratiek.
*     Členenie abstraktu: cieľ, úvod, vlastný text, záver.

Abstrakt vložte v poslednom kroku on-line registrácie. Abstrakt môžete neskôr upraviť po prihlásení sa do vlastného účtu v sekcii Moja zóna – Podujatia.
Pokiaľ nemáte abstrakt spracovaný pri registrácii, môžete ho vložiť aj neskôr po prihlásení sa do svojho účtu v sekcii Moja zóna – Podujatia – Pridať abstrakt.

 

ADRESA

Adriána Kováčechová
A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

kovacechova@amedi.sk
0910 488 762

back to top