Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 7. DNI DEMYELINIZAČNÝCH OCHORENÍ S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

    2.-4.2. 2017 | Hotel Crowne Plaza Bratislava

VEDECKÝ A PROGRAMOVÝ VÝBOR

doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.
predsedníčka Sekcie Sclerosis multiplex pri SNeS

prof. MUDr. Ján Benetin, CSc.

doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.
doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.
prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
MUDr. Dana Horáková, PhD.
MUDr. Ema Kantorová, PhD.
doc. MUDr. Eleonóra Klímová, Csc.
MUDr. Slávka Kováčová,
MUDr. Georgi Krastev, PhD.
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
prof. MUDr.Ľubomír Lisý, DrSc.
MUDr. Ľubica Procházková, CSc.
MUDr. Vlastimil Szerdahély
prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.
prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

GENERÁLNY PARTNER

HLAVNÍ PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
02/556 472 47 <br>0911 038 002

back to top