Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 7. DNI DEMYELINIZAČNÝCH OCHORENÍ S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

    2.-4.2. 2017 | Hotel Crowne Plaza Bratislava

INFORMÁCIE

Hlavné témy
Imunologické aspekty a liečba sclerosis multiplex

Registračný poplatok

Do 25. 1. 2017 – 50€
Po 25. 1. 2017 a na mieste – 70€
Prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku.

Registračný poplatok zahŕňa
 účasť na odborných prednáškach
 všetky materiály, program, abstrakty, kongresová taška
 DPH
 materiály garantujeme len prihláseným účastníkom pri dodržaní stanovených termínovIné poplatky
Obed 3. 2. 2017 – 5 €
Slávnostné zahájenie - divadlo Nová scéna 2. 2. 2017 + Večera 3. 2. 2017 - 20 €

Spôsob platby
• v hotovosti pri registrácii
• prevodom na účet (prosíme uhradiť do 25. 1. 2017)
• majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 2217
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka

Potvrdenie o účasti
Podujatie je zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.
Pasívna účasť:
03.02.2017                                                        7 kreditov
04.02.2017                                                        4 kredity
Aktívna účasť:
zahraničný autor prednášky                              15 kreditov
zahraničný spoluautor prednášky (prví dvaja)    10 kreditov
domáci autor prednášky                                    10 kreditov
domáci spoluautor prednášky (prví dvaja)           5 kreditov

GENERÁLNY PARTNER

HLAVNÍ PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
02/556 472 47 <br>0911 038 002

back to top