Podujatie Sympózium mladých rádiológov 2024 je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Sympózium mladých rádiológov 2024

    28.11.2024 - 29.11.2024 | Hotel Turiec A. Sokolíka 2, 03601 Martin

Informácie a poplatky

Registračný poplatok:

  od 20. 10. 2024 do 20. 10. 2024 a na mieste
Člen SMR SRS 20 eur 30 eur
Člen SRS  25 eur 35 eur
Nečlen SRS  40 eur 50 eur


Aktívny účastník – iba prvý autor je oslobodený od platenia kongresového poplatku

Registračný poplatok zahŕňa:
•    účasť na odborných prednáškach
•    program
•    vystavenie certifikátu o účasti na podujatí
*    kongresové materiály garantujeme len vopred zaregistrovaným účastníkom s uhradeným
    registračným poplatkom

 

Iné poplatky:
Obed 29. 09. 2024 –  30 eur (formou bufetu)

 

Spôsob platby:
•    po povinnej online registrácii – úhrada zálohovej faktúry, alebo platba kartou
*    na vygenerovanú zálohovú faktúru vás prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry

 

Pri registrácii na mieste:
•    platba možná v hotovosti alebo platobnou kartou
*    V tomto prípade negarantujeme účastníkom kongresové materiály a možnosť stravovania!

 

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

Ing. Martina Kanichová
kanichova@amedi.sk
0911 038 002

back to top