Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • ATHERO-PREVENT

    5. 12. 2016 | Aula SEVŠ – Vzdelávacie a konzultačné pracovisko Tajovského 1383/15, 040 01 Košice

VÝBOR A ORGANIZÁCIA

Organizátori:
Sekcia pre aterosklerózu SSKB
Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN Košice
Laboratótium výskumných biomodelov UPJŠ LF Košice

V spolupráci so: Sekciou prevencie kardiovaskulárnych ochorení SPS

Predseda organizačného výboru:
doc. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD.

Organizačný výbor:
RNDr. Darina Petrášová, PhD.
MUDr. Alžbeta Tóhátyová, PhD.
RNDr. Ján Király, PhD.
MUDr. Jana Šaligová
MUDr. Gabriela Gáborová
MUDr. Simona Drobňaková

Predsedníctvo:
doc. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD.
prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc.
doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc.
doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.

Čestný hosť:
Professor Richard L. Atkinson, MD, USA
Past President, NAASO, ASCN, & the American Obesity Association

Čestní členovia:
doc. MUDr. Jozef Kollár, DrSc.
prof. MVDr. Ján Danko, PhD.
 

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 2 556 472 47<br>0911 038 002

back to top