Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • ATHERO-PREVENT

    5. 12. 2016 | Aula SEVŠ – Vzdelávacie a konzultačné pracovisko Tajovského 1383/15, 040 01 Košice

TÉMY

1. Etiológia a patogenéza obezity

2. Obezita a netradičné rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení

3. Význam včasnej prevencie kardiovaskulárnych chorôb a obezity

------------------------------------------------------------------------
Krst knihy doc. MUDr. Jozefa Kollára, DrSc.:
Aterotrombóza, patofyziológia a epidemiológia
(Equilibria, Košice, 523s.)
------------------------------------------------------------------------

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 2 556 472 47<br>0911 038 002

back to top