Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • SLOVENSKÁ INTERDISCIPLINÁRNA
    KONFERENCIA

    10.-11.2.2017 | HOLIDAY INN ŽILINA Športová 2
    010 01 Žilina

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Ďalšie informácie

Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania lekárov a účastníkom budú pridelené kredity CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Kredity
Pasívna účasť
Piatok 10.2.2017                                         2 kredity
Sobota 11.2.2017                                        3 kredity
Aktívna účasť
domáci autor prednášky                            10 kreditov
domáci spoluautor prednášky (prví dvaja)    5 kreditov

Registrácia


Pre účasť na podujatí sa vyžaduje online registrácia.

• Registrácia je povinná. Bez registrácie Vám nebude umožnený vstup na konferenciu

Vašu účasť je možné zrušiť v termíne do 2.2.2017 a to mailom na adresu:
steiningerova@amedi.sk

Poplatky
Ubytovanie, stravu, vlakovú a autobusovú dopravu (možnosť zvoliť na stránke)
Vám v plnej výške hradí spoločnosť A-medi management, s.r.o.

Ubytovanie
Ubytovanie pre zaregistrovaných účastníkov bude zabezpečené v hoteli Holiday Inn (raňajky v cene) – jedna noc v termíne 10.-11.2.2017.
1-lôžková izba – 90 €
2-lôžková izba – 100 € (výška nepeňažného plnenia za ubytovanie, pri obsadení izby dvoma osobami je
   50 € za osobu)

Strava
Coffee break 10.2.2017 – 7 €
Coffee break 11.2.2017 – 7 €
Večera 10.2.2017 – 30 €
Obed 11.2.2017 – 15 €

Daňová povinnosť sa na Vás bude vzťahovať aj v prípade zrušenia Vašej účasti po termíne 3.2.2017.

Prihlásenie na ubytovanie a stravu je možné zrušiť v termíne do 2.2.2017 a to mailom na adresu: steiningerova@amedi.sk

Nepeňažné plnenie
Automaticky Vám bude zaslané nepeňažné plnenie za coffee break v dňoch 10.02. a 11.02.2017 vo výške 7 € (za deň). Celková hodnota nepeňažného príjmu z tohto podujatia Vám bude vypočítaná individuálne, podľa Vami zadaných požiadaviek.

Touto cestou by sme Vás chceli informovať, že v zmysle § 43 ods. 3 písm. o) zákona o dani z príjmov v aktuálnom znení, ste povinní vykázať nepeňažný príjem a odviesť zrážkovú daň vo výške 19 % hodnoty nepeňažného príjmu. Oznámenie o nepeňažnom príjme ste povinný podať daňovému úradu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom sa podujatie konalo. V tomto termíne ste povinný oznámenú daň aj odviesť daňovému úradu.

Generálny partner

Partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
02/556 472 47 <br>0911 038 002

back to top