Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • SLOVENSKÁ INTERDISCIPLINÁRNA
    KONFERENCIA

    10.-11.2.2017 | HOLIDAY INN ŽILINA Športová 2
    010 01 Žilina

ODBORNÝ PROGRAM

Miesto: Hotel Holiday Inn, Žilina
Špecializácia: diabetológ, internista, kardiológ, nefrológ


PIATOK 10.2.2017


16:30 – 16:40 h   Otvorenie

                           Prof. MUDr. Robert Hatala, PhD.
                           Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.

16:40 – 16:50 h   Vzťah kardiovaskulárnych ochorení a diabetes mellitus
                           Prof. MUDr. Robert Hatala, PhD.

16:50 – 17:05 h   Pacient z našich ambulancií
                           Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

17:05 – 17:15 h   Aká by mala byť antihypertenzívna liečba u daného pacienta?
                           MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

17:15 – 17:25 h   Aká by mala byť hypolipidemická liečba u daného pacienta?
                           Prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.

17:25 – 17:35 h   Aká by mala byť antitrombotická liečba u daného pacienta?
                           MUDr. Ľuboš Urban, PhD.

17:35 – 17:45 h   Aká by mala byť antidiabetická liečba u daného pacienta?
                           Prof. MUDr. Peter Galajda, PhD.

17:45 – 17:55 h   Aká by mala byť liečba srdcového zlyhávania u daného 
pacienta?
                           Prof. MUDr. Ján Murín, CSc.

17:55 – 18:10 h   PRESTÁVKA

18:10 – 18:20 h   Pohľad nefrológa na daného pacienta
                           Doc. MUDr. Adrián Okša, CSc.

18:20 – 18:30 h   Pohľad obezitológa na daného pacienta
                           MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.

18:30 – 18:40 h   Zhrnutie a nové obzory
                           Prof. MUDr. Robert Hatala, PhD.
                           Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.

18:40 – 19:00 h   Otázky a odpovede


Sobota 11.2.2017

Odborný program v sobotu dopoludnia bude prebiehať v pripravených sekciách,
z ktorých si môžete vybrať a zúčastniť sa pre Vás preferovaných tém.


08:45 – 08:55 h   Úvod
                           Prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc.

09:00 – 09:45 h   1. kolo prebiehajúce v jednotlivých
                           sekciách 
(Diabetológia/Kardiológia)

09:55 – 10:40 h   2. kolo prebiehajúce v jednotlivých
                           sekciách 
(Diabetológia/Kardiológia)

10:50 – 11:35 h   3. kolo prebiehajúce v jednotlivých
                           sekciách 
(Diabetológia/Kardiológia)

11:45 – 12:30 h   4. kolo prebiehajúce v jednotlivých
                           sekciách 
(Diabetológia/Kardiológia)

12:40 – 13:00 h   Zhrnutie
                           Prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc.
                           zástupcovia jednotlivých tém v sekciách

SEKCIA DIABETOLÓGIA
Hyperlipidémia a diabetes mellitus
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Diabetes mellitus a nealkoholová steatóza/steatohepatitída
Doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
Diabetes mellitus a chronická obličková choroba
Prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc.
Štatistika v pozadí štúdií kardiovaskulárnej bezpečnosti. Alchýmia alebo sedliacky rozum?
Prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.

SEKCIA KARDIOLÓGIA
Srdcové zlyhanie a diabetes mellitus
Prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
Atriálna fibrilácia a diabetes mellitus
MUDr. Anna Vachulová, PhD.
Atriálna fibrilácia a chronická obličková choroba
MUDr. Peter Hlivák, PhD.
Špecifické situácie v liečbe atriálnej fibrilácie
MUDr. Ľuboš Urban, PhD.

Generálny partner

Partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
02/556 472 47 <br>0911 038 002

back to top