Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Stretnutie sekcie neštátnych urológov 1/2017

    10.-11. 2. 2017 | Šport Hotel*** Donovaly 15, 976 39 Donovaly

Odborný program

PROGRAM

Piatok 10. 2. 2017 od 18:00 do 18:50 hod
Siemens: Ultrazvukové vyšetrenie v urológii - praktický workshop.

Sobota 11. 2. 2017 od 9:00 do 12:30 hod.


MUDr. Branislav Obšitník, PhD.: Výsledky liečby karcinómu prostaty brachyterapiou a súčasné trendy jej použitia.
Diskusia

MUDr. Mir Obaidullah: Biopsia prostaty v praxi ambulantného lekára.

Diskusia

MUDr. Branislav Obšitník, PhD.: Aktuálne možnosti a trendy v biopsiách prostaty v našich podmienkach.

Diskusia

doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.: Riešenie aktuálnych problémov v urológii výborom SUS.

Diskusia

Prestávka


prof. MUDr. Ladislav Valanský, PhD.: Trospium súčasnej praxi liečby OAB.

Diskusia

MUDr. Blaško: Elektronická schránka PO a jej notifikácia.

Diskusia

MUDr. Jurásek: Aplikácia fyzikálnych metód pri liečbe BPH a jej prvé výsledky.

Diskusia

MUDr. Branislav Obšitník, PhD.: Mužská neplodnosť, aktuálne možnosti a výsledky liečby.

Diskusia

MUDr. Ladislav Macko: Novinky vo vypĺňaní registrov karcinómu prostaty v SR.


Diskusia o problémoch v neštátnej ambulantnej praxi a možnosti ich riešenia.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top