Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Stretnutie sekcie neštátnych urológov 1/2017

    10.-11. 2. 2017 | Šport Hotel*** Donovaly 15, 976 39 Donovaly

Všeobecné informácie

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Podujatie bude hodnotené kreditným systémom CME
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Kredity
Pasívna účasť
Piatok 10.2.2017                                         1 kredit
Sobota 11.2.2017                                        5 kredity
Aktívna účasť
domáci autor prednášky                            10 kreditov
domáci spoluautor prednášky (prví dvaja)    
5 kreditov

Registrácia

Pre účasť na podujatí sa vyžaduje online registrácia.

• Registrácia je povinná. Bez registrácie Vám nebude umožnený vstup na konferenciu
 

Poplatky
Ubytovanie a stravu, Vám v plnej výške hradí spoločnosť A-medi management, s.r.o.

Ubytovanie
Ubytovanie pre zaregistrovaných účastníkov bude zabezpečené v hoteli Šport Hotel*** (raňajky v cene)
– jedna noc v termíne 10.-11.2.2017.
2-lôžková izba – 136

Daňová povinnosť sa na Vás bude vzťahovať aj v prípade zrušenia Vašej účasti po termíne 27.1.2017.

Prihlásenie na ubytovanie a stravu je možné zrušiť v termíne do 27.1.2017 a to mailom na adresu: steiningerova@amedi.sk

Nepeňažné plnenie
Automaticky Vám bude zaslané nepeňažné plnenie za stravu a ubytovanie. Celková hodnota nepeňažného príjmu z tohto podujatia Vám bude vypočítaná individuálne po skončení podujatia.

Touto cestou by sme Vás chceli informovať, že v zmysle § 43 ods. 3 písm. o) zákona o dani z príjmov v aktuálnom znení, ste povinní vykázať nepeňažný príjem a odviesť zrážkovú daň vo výške 19 % hodnoty nepeňažného príjmu. Oznámenie o nepeňažnom príjme ste povinný podať daňovému úradu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom sa podujatie konalo. V tomto termíne ste povinný oznámenú daň aj odviesť daňovému úradu.


ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top