Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • X. MARTINSKÉ DNI VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

    15.-17. 03. 2017 | Hotel Victoria V. Žingora 9820
    036 01 Martin

Výbor

VEDECKÝ VÝBOR
prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.
prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc.
prof. MVDr. Lýdia Čisláková, CSc.
doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD.
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.
prof. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.
prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
doc. MUDr. Marie Nakládalová, PhD.
doc. MUDr. Oto Osina, PhD.
doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.
prof. MUDr. Štefan Straka, DrSc.
prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
doc. MUDr. Tibor Baška, PhD.
MUDr. Mgr.Tatiana Červeňová, MPH, MHA
doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH
doc. MUDr. Viera Švihrová, CSc.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top