Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • X. MARTINSKÉ DNI VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

    15.-17. 03. 2017 | Hotel Victoria V. Žingora 9820
    036 01 Martin

TEMATICKÉ OKRUHY

TEMATICKÉ OKRUHY PRÍSPEVKOV
Legislatíva vo verejnom zdravotníctve
Preventívne pracovné lekárstvo
Životné prostredie, životný štýl
Prevencia a kontrola infekčných chorôb
Prevencia a kontrola chronických chorôb a ich rizikových faktorov
Varia

Z konferenčných príspevkov spracovaných do formy vedeckých prác in extenso bude vydaný recenzovaný zborník
vo forme CD-ROM, ktorý bude k dispozícii účastníkom konferencie pri registrácii.

Vedecký výbor si vyhradzuje právo zmeniť zaradenie formu príspevku (prednáška, poster).

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top