Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 57. Dérerov memoriál
    a Dérerov deň

    07. 04. 2017 | Ministerstvo zdravotníctva SR
    Limbová 2, Bratislava 831 01

Organizačné pokyny

ORGANIZAČNÉ POKYNY

DÁTUM A MIESTO KONANIA
7. apríl 2017, konferenčné priestory Ministerstva zdravotníctva SR
Limbová 2, Bratislava

REGISTRÁCIA

7. apríl 2017 od 8:00 hod

REGISTRAČNÝ POPLATOK

5,- €

SPÔSOB PLATBY – REGISTRAČNÝ POPLATOK
prevodom na účet (prosíme uhradiť do 31. 3. 2017)
v hotovosti pri registrácii
majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 704417
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka

V prípade platby prevodom je potrebné v poznámke uviesť meno a priezvisko účastníka na účely identifikácie platiteľa.
Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.


POTVRDENIE O ÚČASTI

Podujatie je zaradené do kreditného systému - pasívna účasť 4 kredity.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.


DOPRAVA

Z autobusovej stanice SAD Mlynské nivy:
– Trolejbusom č. 212 na zastávku na zastávku Nemocnica Kramáre
Zo železničnej stanice ŽSR Bratislava – Hlavná stanica:
– Autobusom č. 32 na zastávku Nemocnica Kramáre
Z letiska M.R. Štefánika Bratislava – Ivanka pri Dunaji:
– Autobusom č. 61 na Hlavnú stanicu ŽSR, z Hlavnej stanice ŽSR
autobusom č. 32 na zastávku Nemocnica Kramáre


Generálny partner

Hlavný partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top