Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 57. Dérerov memoriál
    a Dérerov deň

    07. 04. 2017 | Ministerstvo zdravotníctva SR
    Limbová 2, Bratislava 831 01

PROGRAM

PROGRAM
10:00 – 11:45  BLOK I
Predsedníctvo: prof. MUDr. Ján Murín, CSc.,
doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
1. Murín J. (Bratislava): 
Čo ponúka klinická štúdia GLAGOV v prevencii koronárnej choroby srdca?
15 min
2. Gašpar Ľ. (Bratislava): 
Liečba kritickej končatinovej ischémie prostaglandínom E1.
15 min
3. Šóošová I. (Bratislava): 
Manažment pacienta s FP v každodennej praxi. 
15 min
4. Števlík J., Akubžanová E. (Bratislava): 
rsr´ v pravom prekordiu – banálny nález alebo výzva? 
15 min
5. Martinka E. (Ľubochňa): 
Nové možnosti v manažmente kardiovaskulárneho rizika u pacienta s DM 2.typu. 
15 min
6. Mojto V., Kucharská J., Gvozdjáková A. (Bratislava): 
Zvýšený pomer alfa/gama tokoferol – možný indikátor rizika diabetických komplikácií. 
15 min
Diskusia:  15 min
11:45 – 13:00  Obed a zasadnutie výboru SIS
13:00 – 15:15 BLOK II
Predsedníctvo: doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.,
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
7. Demeš M. (Bratislava): 
Obezitou indukovaná nefropatia. 
15 min
8. Lazúrová I. (Košice): 
Zriedkavé príčiny hyponatriémie na internej klinike.
15 min
9. Kiňová S. (Bratislava): 
Feochromocytóm a paraganglióm – čo je nové v manažmente. 
15 min
10. Lukáč J. (Piešťany): 
Manažment pacienta s dnou podľa nových odporúčaní.
15 min
11. Hrušovský Š. (Bratislava): 
Moderná hepatologická syndromológia. 
15 min
12. Skladaný Ľ., Adamcová-Selčanová S. (B. Bystrica): 
Rakovina pečene – prehľad a skúsenosti. 
15 min
13. Rác M. (Nitra): 
Metabolický syndróm a pečeň. 
15 min
14. Gombošová L. (Košice): 
Zlyhanie tenkého čreva. 
15 min
Diskusia:  15 min
15:15  UKONČENIE PROGRAMU


Generálny partner

Hlavný partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top